ตรวจสุขภาพ 36 รายการ Platinum Check-up Package สำหรับผู้หญิงอายุ 50 ปีขึ้นไป

฿18,900

รายละเอียดราคา ตรวจสุขภาพ ผู้หญิง อายุ 50 ปีขึ้นไป

ราคานี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง?

 • ค่าตรวจสุขภาพ 36 รายการ สำหรับผู้หญิงอายุ 50 ปีขึ้นไป มีรายการตรวจดังนี้
  1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE) ได้แก่ วัดความดันโลหิต วัดชีพจร ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง
  2. ตรวจสายตาโดยจักษุแพทย์ (Eye Examination) ได้แก่ ตรวจระดับการมองเห็น ตรวจค่าสายตา ตรวจตาบอดสี และตรวจความดันตา
  3. ตรวจสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์ (Dental Examination)
  4. ตรวจเฉพาะทางโดยแพทย์สูตินรีเวช (Gynecological Examination)
  5. เอกซเรย์ปอด ด้วยระบบดิจิตัล (Chest X-ray)
  6. ตรวจปัสสาวะ (U/A)
  7. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
  8. ตรวจปริมาณน้ำตาลในเลือด (FBS)
  9. ตรวจระดับค่าเฉลี่ยน้ำตาลในเลือด (HbA1c)
  10. ตรวจปริมาณไขมันในเลือด คอเลสเตอรอล (Cholesterol)
  11. ตรวจปริมาณไขมันในเลือด ไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)
  12. ตรวจปริมาณไขมันดีในเลือด (HDL-C)
  13. ตรวจปริมาณไขมันไม่ดีในเลือด (LDL-C)
  14. ตรวจการทำงานของไต (BUN)
  15. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
  16. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
  17. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
  18. ตรวจการทำงานของตับ (Alk.Phos.)
  19. ตรวจระดับกรดยูริก (Uric acid)
  20. ตรวจสารชี้บ่งมะเร็งตับ (Alpha Fetoprotein: AFP)
  21. ตรวจสารชี้บ่งมะเร็งลำไส้ (Carcinoembryonic Antigen: CEA)
  22. ตรวจสารชี้บ่งมะเร็งรังไข่ (CA 125)
  23. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (FT4)
  24. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH)
  25. ตรวจหาวิตามินดีในเลือด (Total Vitamin D)
  26. ตรวจหาไข่พยาธิและเลือดในอุจจาระ (Stool Examination & Occult Blood)
  27. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram: EKG)
  28. ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน (Ultrasound Upper Abdomen)
  29. ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง (Ultrasound Lower Abdomen)
  30. ตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูก (PV & ThinPrep Pap Smear)
  31. ตรวจมะเร็งเต้านม และอัลตราซาวด์เต้านม (Mammogram & Ultrasound Breast)
  32. ตรวจความหนาแน่นของกระดูก (Bone Density)
  33. ตรวจสมรรถภาพของตับ (Total bilirubin)
  34. ตรวจสมรรถภาพของตับ (Direct bilirubin)
  35. ตรวจหาโปรตีนในเลือด (Albumin)
  36. ตรวจหาโปรตีนในเลือด (Globulin)
 • ค่าแพทย์
 • ค่าบริการ

ข้อควรรู้เกี่ยวกับแพ็กเกจ ตรวจสุขภาพ ผู้หญิง อายุ 50 ปีขึ้นไป

 • ระยะเวลาในการตรวจสุขภาพประมาณ 1-2 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับปริมาณของผู้รับบริการ
 • ควรนัดหมายล่วงหน้า
 • สามารถรอฟังผลตรวจได้หลังจากตรวจ 2 ชั่วโมง แพทย์จะแจ้งผลให้ทราบ
 • รับสมุดผลตรวจสุขภาพภายใน 3-4 สัปดาห์หลังตรวจ

การเตรียมตัวก่อนรับบริการ

 • งดเครื่องดื่มและอาหาร 8-10 ชั่วโมงก่อนตรวจเลือด
EnglishThai