ตรวจสุขภาพ 24 รายการ Silver Check-up Package สำหรับผู้หญิงอายุ 30-40 ปี

฿8,900

รายละเอียดราคา ตรวจสุขภาพ ผู้หญิง อายุ 3040 ปี

ราคานี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง?

 • ค่าตรวจสุขภาพ 24 รายการ สำหรับผู้หญิงอายุ 30-40 ปี มีรายการตรวจดังนี้
  1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ ได้แก่ วัดความดันโลหิต วัดชีพจร ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง (PE)
  2. ตรวจสายตาโดยจักษุแพทย์ ได้แก่ ตรวจระดับการมองเห็น ตรวจค่าสายตา ตรวจตาบอดสี และตรวจความดันตา (Eye Examination)
  3. ตรวจสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์ (Dental Examination)
  4. ตรวจเฉพาะทางโดยแพทย์สูตินรีเวช (Gynecological Examination)
  5. เอกซเรย์ปอด ด้วยระบบดิจิตัล (Chest X-ray)
  6. ตรวจปัสสาวะ (U/A)
  7. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
  8. ตรวจปริมาณน้ำตาลในเลือด (FBS)
  9. ตรวจระดับค่าเฉลี่ยน้ำตาลในเลือด (HbA1c)
  10. ตรวจปริมาณไขมันในเลือด คอเลสเตอรอล (Cholesterol)
  11. ตรวจปริมาณไขมันในเลือด ไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)
  12. ตรวจปริมาณไขมันดีในเลือด (HDL-C)
  13. ตรวจปริมาณไขมันไม่ดีในเลือด (LDL-C)
  14. ตรวจการทำงานของไต (BUN)
  15. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
  16. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
  17. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
  18. ตรวจการทำงานของตับ (Alk.Phos.)
  19. ตรวจระดับกรดยูริก (Uric acid)
  20. ตรวจหาไข่พยาธิและเลือดในอุจจาระ (Stool Examination & Occult Blood)
  21. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram: EKG)
  22. ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน (Ultrasound Upper Abdomen)
  23. ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง (Ultrasound Lower Abdomen)
  24. ตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูก (PV & ThinPrep Pap smear)
 • ค่าแพทย์
 • ค่าบริการ

ข้อควรรู้เกี่ยวกับแพ็กเกจ ตรวจสุขภาพ ผู้หญิง อายุ 3040 ปี

 • ระยะเวลาในการตรวจสุขภาพประมาณ 1-2 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับปริมาณของผู้รับบริการ
 • ควรนัดหมายล่วงหน้า
 • สามารถรอฟังผลตรวจได้เลย ประมาณ 2 ชั่วโมงหลังตรวจ แพทย์จะแจ้งผลให้ทราบ
 • รับสมุดผลตรวจสุขภาพภายใน 3-4 สัปดาห์

การเตรียมตัวก่อนรับบริการ

 • งดเครื่องดื่มและอาหาร 8-10 ชั่วโมงก่อนตรวจ
 • ผู้หญิงตั้งครรภ์หรือสงสัยว่าจะมีการตั้งครรภ์ กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ
EnglishThai