ตรวจสุขภาพ 27 รายการ Gold Check-up Package สำหรับผู้ชายอายุ 41-50 ปี

฿9,500

รายละเอียดราคา ตรวจสุขภาพ ผู้ชาย อายุ 41-50 ปี

ราคานี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง?

 • ค่าตรวจสุขภาพ 27 รายการ สำหรับผู้ชายอายุ 41-50 ปี มีรายการตรวจดังนี้
  1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE) ได้แก่ วัดความดันโลหิต วัดชีพจร ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง
  2. ตรวจสายตาโดยจักษุแพทย์ (Eye Examination) ได้แก่ ตรวจระดับการมองเห็น ตรวจค่าสายตา ตรวจตาบอดสี และตรวจความดันตา
  3. ตรวจสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์ (Dental Examination)
  4. เอกซเรย์ปอด ด้วยระบบดิจิตัล (Chest X-ray)
  5. ตรวจปัสสาวะ (U/A)
  6. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
  7. ตรวจปริมาณน้ำตาลในเลือด (FBS)
  8. ตรวจระดับค่าเฉลี่ยน้ำตาลในเลือด (HbA1c)
  9. ตรวจปริมาณไขมันในเลือด คอเลสเตอรอล (Cholesterol)
  10. ตรวจปริมาณไขมันในเลือด ไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)
  11. ตรวจปริมาณไขมันดีในเลือด (HDL-C)
  12. ตรวจปริมาณไขมันไม่ดีในเลือด (LDL-C)
  13. ตรวจการทำงานของไต (BUN)
  14. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
  15. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
  16. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
  17. ตรวจการทำงานของตับ (Alk.Phos.)
  18. ตรวจระดับกรดยูริก (Uric acid)
  19. ตรวจสารชี้บ่งมะเร็งตับ (Alpha Fetoprotein: AFP)
  20. ตรวจสารชี้บ่งมะเร็งลำไส้ (Carcinoembryonic Antigen: CEA)
  21. ตรวจสารชี้บ่งมะเร็งต่อมลูกหมาก (Postate Specific Antigen: PSA)
  22. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (FT4)
  23. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH)
  24. ตรวจหาไข่พยาธิและเลือดในอุจจาระ (Stool Examination & Occult Blood)
  25. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram: EKG)
  26. ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน (Ultrasound Upper Abdomen)
  27. ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง (Ultrasound Lower Abdomen)
 • ค่าแพทย์
 • ค่าบริการ

ข้อควรรู้เกี่ยวกับแพ็กเกจ ตรวจสุขภาพ ผู้ชาย อายุ 41-50 ปี

 • ระยะเวลาในการตรวจสุขภาพประมาณ 1-2 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับปริมาณของผู้รับบริการ
 • ควรนัดหมายล่วงหน้า
 • สามารถรอฟังผลตรวจได้หลังจากตรวจ 2 ชั่วโมง แพทย์จะแจ้งผลให้ทราบ
 • รับสมุดผลตรวจสุขภาพภายใน 3-4 สัปดาห์หลังตรวจ

การเตรียมตัวก่อนรับบริการ

 • งดเครื่องดื่มและอาหาร 8-10 ชั่วโมงก่อนตรวจเลือด
EnglishThai