ทำรีเทนเนอร์แบบลดหนึ่ง (ฟันบนฟันล่าง)

฿0

สินค้าหมดแล้ว

ราคานี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง?

  • ค่าทำรีเทนเนอร์แบบลวด 1 ชิ้น สำหรับฟันบนหรือฟันล่าง
  • ค่าพิมพ์ปาก

สิ่งที่ต้องจ่ายเพิ่ม

  • ค่าบริการ 300 บาท
  • ค่าตรวจโควิด ATK 1000 บาท

ข้อควรรู้ก่อนตัดสินใจ

ข้อห้ามสำหรับการทำรีเทนเนอร์

  •  ผู้ที่ยังจัดฟันอยู่
  •  ผู้ที่เพิ่งผ่าฟันคุด
  •  ผู้ที่อยู่ระหว่างการรักษารากฟัน

สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนรับบริการ

  • โรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ หอบหืด ลมชัก ความดันโลหิตสูง และเบาหวาน เป็นต้น